Renholdstjenester:
¤ Daglig renhold
¤ Kontorrenhold
¤ Vinduspuss
¤ Oppskuring og boning
¤ Teppe og møbelrens
¤ Høytrykksrengjøring
¤ Fasaderengjøring
¤ Spesialoppdrag
¤ Bygg rengjøring